Nejmocnější z Uzbeků

Osobnosti Střední Asie jsou pro nás Evropany poněkud mimo centrum zájmu a málokdo by dokázal vyjmenovat alespoň tolik, kolik je prstů jedné ruky. Ano, nějak mlhavě si pamatujeme účastníky olympiád a mistrovství světa, kteří pocházeli ze „stánů“, hokejový tým Kazachstánu se příležitostně také na obrazovkách objeví…ale další známé osobnosti? To bychom museli dlouho přemýšlet. Přitom především vojevůdci z dob mongolských nájezdů ovlivňovali osudy celých říší, prohnali se dokonce i Evropou a rozhodně se nejednalo o žádnou okrajovou záležitost. Čingischána zná snad každý, ale ani on, navzdory své slávě a moci, nebyl jediný ze „stepních generálů“. Jeden z největších vojevůdců všech dob totiž nepochází z Mongolska, ale z oblasti dnešního Uzbekistánu…jedná se o mocného Tamerlána.

 

Nejmocnější z Uzbeků…

Amir Timur, nebo také Tamerlán či Tímur Lenk (1336–1405) se narodil ve městě Šachrizabz v dnešním Uzbekistánu. Za své jméno, jež znamená přibližně „Železný Chromec“, vděčí ochrnutí na levou nohu, snad v důsledku prodělání dětské obrny. Timur pocházel z poměrně chudých poměrů, dokázal se ale rychle prosadit mezi politickými a vojenskými špičkami tehdy vládnoucí čagatajské říše. Byl vojenský génius, chytrý, velmi schopný…a krutý. Byl také posledním z velkých stepních dobyvatelů a svá tažení pokládal za právoplatné dobývání odpadlých či dobytých mongolských držav, zabraných uzurpátory. Na rozdíl od předchozích dobyvatelů již využíval islámské symboly (Mongolové naopak islám potírali, případně ignorovali jeho význam).

 

…nebo nejhorší vojenský diktátor až do do Hitlera?

Zatímco Mongolové sice dobytá území vydrancovali, ale po dobytí je chránili – existoval dokonce koncept pax mongolica, kodex ochrany všech, kdo se na území Mongolské říše nacházeli – Tímur své války vedl jako vyhlazovací a ničivé.  Za oběť jeho tažením padlo 17 miliónů osob, cca 5% tehdejší světové populace. Je pohřben v Samarkandu, který během své vlády učinil centrem svojí říše – ta v době největšího rozmachu zahrnovala území dnešního Uzbekistánu, Turkmenistánu, Afghánistánu a Íránu. Nejvzdálenější nájezdy vedly až například do Turecka, či k Volze a na Ural. Podařilo se mu vyplenit i severní Indii, po jeho smrti se ale jeho říše poměrně rychle rozpadla. Přesto Tímurovci ovlivnili chod tohoto kontinentu na celá staletí – jeden z Tímurových potomků, Bábur, si Indii opět podrobil a založil mocnou Mughalskou říši. Ale o tom zase někdy jindy.

S památkami na Tamerlána je možné se setkat napříč Střední Asii, mimo jiné v Šachrizabzu, Samarkandu…ale i jinde.

 

Luboš (VIVA Travel); foto a obrázky Wikipedia.org

1 - nejméně, 5 - nejvíce

×
×
×
×